Статті

  • /articles.php1
  • /articles.php2

Реабілітація пацієнтів після різних офтальмохірургічних втручань Пастух І. В., Гончарова Н. А., Шкіль Е. А., Пастух У. А. Харківська медична академія післядипломної освіти (Харків, Україна)   Актуальність. Реабілітація пацієнтів, які перенесли різні офтальмохірургічні втручання, неможлива без призначення сучасної антибактеріальної та протизапальної терапії. Нерідко це спричинює розвиток ознак синдрому сухого ока, що потребує тривалого додаткового лікування. Для прискорення епітелізації післяопераційних ран і якнайшвидшого відновлення слізної плівки в післяопераційному п…

Патогенетичні аспекти використання препаратів, що містять карнозин, у лікуванні очних захворювань, спричинених оксидативним стресом Гончарова Н. А., Мартиновська Л. В., Пастух І. В., Пастух У. А. Харківська медична академія післядипломної освіти (Харків, Україна)   Актуальність. Дисбаланс між оксидантами й антиоксидантами (оксидативний стрес) призводить до численних патологічних змін в організмі. Підвищення вмісту активних форм кисню в органах і тканинах – один з основних токсичних чинників у розвитку більшості захворювань органа зору: катаракти, глаукоми, різних …

  СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ ШАФРАНОМ В ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ І ПОТЕНЦІЙНО КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Автори: Петренко О. В., Яковець А. І. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна   У статті розглянуто поширені асоційовані з віком захворювання очей, патогенез яких пов’язаний з оксидативним стресом. Шафран має виражені антиоксидантні властивості: запобігає окисненню поліненасичених жирних кислот, мембранодеструктивним процесам у фоторецепторах, збільшує…

Член-кор. НАМНУ, проф. Веселовська З. Ф., проф. Веселовська Н. Н., доц. Жеребко І. Б. Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна Київський міський офтальмологічний центр КМКЛ № 1, м. Київ, Україна     У роботі представлено аналіз застосування N-ацетилкарнозину у пацієнтів з діабетичною катарактою. Термін спостереження – 6 місяців. Отримані дані засвідчують, що N-ацетилкарнозин, який міститься в препараті «Кларастіл» 1 %, сповільнює прогресування патологічних процесів у кришталику у хворих на інсулі…

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Кафедра офтальмології (Київ, Україна) Д-р мед. наук, проф. Вітовська О. П., канд. мед. наук Куриліна О. І., канд. мед. наук Кірєєв В. В., Чурюмов Д. С.   Актуальність. Упродовж останнього десятиліття у світовій офтальмології зростає інтерес до проблем діагностики й лікування вторинного синдрому сухого ока (ССО). Наявність ССО істотно впливає на якість життя та працездатність пацієнтів, і понад чверть хворих офтальмологічного профілю озвучують скарги, характерні для цього захворювання. У більшості випадків у пацієн…

Катаракта – найчастіша причина втрати зору, особливо у людей літнього віку. Багато лікарів вважають цю хворобу таким самим супутником старості, як зморшки або атрофія м’язів. Зазвичай, виявивши ознаки катаракти, лікар радить хворому дочекатися, коли вона дозріє, тобто коли кришталик зовсім помутніє, а хворий перестане бачити оком, і лише тоді відправляє його на операцію із заміни кришталика штучною лінзою. Хіба це не дивно? Скажімо, зуби ми, як правило, спочатку намагаємося вилікувати, а вже потім вставляємо штучні. Чому б не втрутитися в розвиток катаракти на ранніх стадіях…
  • /articles.php1
  • /articles.php2