Статті

  • /articles.php1
  • /articles.php2

  СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТЕРАПІЇ ШАФРАНОМ В ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ І ПОТЕНЦІЙНО КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ Автори: Петренко О. В., Яковець А. І. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Україна   У статті розглянуто поширені асоційовані з віком захворювання очей, патогенез яких пов’язаний з оксидативним стресом. Шафран має виражені антиоксидантні властивості: запобігає окисненню поліненасичених жирних кислот, мембранодеструктивним процесам у фоторецепторах, збільшує…

Член-кор. НАМНУ, проф. Веселовська З. Ф., проф. Веселовська Н. Н., доц. Жеребко І. Б. Київський медичний університет УАНМ, м. Київ, Україна Київський міський офтальмологічний центр КМКЛ № 1, м. Київ, Україна     У роботі представлено аналіз застосування N-ацетилкарнозину у пацієнтів з діабетичною катарактою. Термін спостереження – 6 місяців. Отримані дані засвідчують, що N-ацетилкарнозин, який міститься в препараті «Кларастіл» 1 %, сповільнює прогресування патологічних процесів у кришталику у хворих на інсулі…

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Кафедра офтальмології (Київ, Україна) Д-р мед. наук, проф. Вітовська О. П., канд. мед. наук Куриліна О. І., канд. мед. наук Кірєєв В. В., Чурюмов Д. С.   Актуальність. Упродовж останнього десятиліття у світовій офтальмології зростає інтерес до проблем діагностики й лікування вторинного синдрому сухого ока (ССО). Наявність ССО істотно впливає на якість життя та працездатність пацієнтів, і понад чверть хворих офтальмологічного профілю озвучують скарги, характерні для цього захворювання. У більшості випадків у пацієн…

Катаракта – найчастіша причина втрати зору, особливо у людей літнього віку. Багато лікарів вважають цю хворобу таким самим супутником старості, як зморшки або атрофія м’язів. Зазвичай, виявивши ознаки катаракти, лікар радить хворому дочекатися, коли вона дозріє, тобто коли кришталик зовсім помутніє, а хворий перестане бачити оком, і лише тоді відправляє його на операцію із заміни кришталика штучною лінзою. Хіба це не дивно? Скажімо, зуби ми, як правило, спочатку намагаємося вилікувати, а вже потім вставляємо штучні. Чому б не втрутитися в розвиток катаракти на ранніх стадіях…

ВІКОВА КАТАРАКТА І ЛІКАРСЬКА ТЕРАПІЯ: МОЖЛИВОСТІ Й ВИКЛИКИ ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ДОСТАВКИ АНТИОКСИДАНТІВ ДО КРИШТАЛИКА     Автори Хамді Абделькадер, Райд Г. Алані, Барбара Пірсьонек Уперше опубліковано в: Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2015. – Vol. 67. – Issue 4. – P. 537–550. Посилання на повну версію статті англійською мовою: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphp.12355/full#jphp12355-bib-0015     Резюме Мета Вивчення протикатарактних препаратів триває десятиліттями. За цей час деякі ме…

  Мета. Порівняти ефективність сльозозамінників на основі 2 % розчину ектоїну і розчин гіалуронату натрію 1 мг/1 мл у лікуванні синдрому Шегрена, асоційованого з ревматоїдним артритом.   Автори: Максимова І. Р., Аліфанов І. С., Устименко С. Б. Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня (Дніпро, Україна)   Матеріали і методи. Під наглядом перебувало 50 пацієнтів (100 очей) з ревматоїдним артритом середньої активності та вторинним синдромом сухого ока середнього ступеня вираженості, які проходили лікування у відділенні ревматологі…

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ СЕЗОННИХ КОН’ЮНКТИВІТІВ   У статті представлено результати застосування очних крапель EYE-t® Ektoin Pro 2 % у пацієнтів з алергічним кон’юнктивітом. Ектоїн чинить цілеспрямований вплив на патогенетичні механізми, дає можливість знизити в період чергового сезонного загострення ступінь суб’єктивних скарг, пом’якшити клінічні прояви алергічного полінозного кон’юнктивіту, купірувати гостру алергічну реакцію, зменшує терміни захворювання і поліпшує якість життя пацієнтів.   Автори: Д-р мед. наук, проф.…
  • /articles.php1
  • /articles.php2